Moderator

Med min långa erfarenhet som politik- och EU-reporter väjer jag inte för de svåra frågorna. Men jag är inte intresserad av att ställa till svars utan av att få svar. Rollen som skjutjärnsjournalist lämnar jag gärna över till andra. Att lyssna, ställa följdfrågor och sammanfatta är viktigare för mig. Jag söker efter samtal som vidgar perspektiven och får experter och politiker att resonera i nya banor, att bryta sina mönster.

Mina kunskaper om politik, samhälls- och EU-frågor är breda. Jag har skrivit om allt från socialförsäkringsfrågor till kärnkraft, från överskottsmålen i statsbudgeten till svenska elevers brist på studiero. Jag vet mycket om partiernas inre liv och vad som får en politiker att gå igång.

Under 2015 har jag hållit i en debatt om livsmedelskontrollen för Svensk Dagligvaruhandels räkning med bland andra landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i panelen. Så här säger kommunikationschefen Anna Jönsson: ”Lena var väldigt enkel att samarbeta med. Hon var mycket seriös i förberedelsearbetet och hade egna förslag på upplägg samtidigt som hon var lyhörd för våra tankar och önskemål. Jag kan rekommendera Lena, inte minst till de som har behov av en moderator som kan göra en komplicerad fråga lättbegriplig.”

Jag har också lett en diskussion om unga krigsresenärer på uppdrag av Fryshuset och EU-kommissionen samt hållit i en morgonsoffa om vuxenutbildningen åt det ledande utbildningsföretaget Academedia. Jag har gått Ledarstudions utbildning Det personliga uttrycket, där jag har förfinat mina verktyg som samtalsledare.

Det går att boka mig via Sveriges moderatorer, 0121-249 00, eller ta direkt kontakt med mig på 070-514 00 87 samt lena@hennel.se.

minnaModerator